Depresja

Depresja

>> Co to jest?
Termin „depresja” jest bardzo popularny w dzisiejszym świecie. Zwykle kojarzymy tą chorobę z obniżonym nastrojem, złym samopoczuciem i przygnębieniem. Często jej nasilenie bywa poważne a przyczyny są złożone i z reguły niezależne od człowieka którego dotyka. Dla tego powinna być leczona dając w ten sposób szansę na poprawę komfortu życia i usunięcie uporczywych objawów. Depresja nie jest tylko przejściowym stanem pogorszenia nastroju, ale ma charakter przewlekły, a leczenie ma na celu zarówno usunąć objawy, jak i zapobiegać nawrotom. Dzięki rozwojowi medycyny można ją skutecznie leczyć. Pacjent powinien współpracować z lekarzem i psychologiem w terapii by mogła ona być bardziej skuteczna.

>> Objawy
Do najbardziej typowych objawów depresji można zaliczyć:
– smutek lub „uczucie pustki”
– utrata radości życia, niezdolność do odczuwania przyjemności z czegoś, co dawniej cieszyło
– zmienność nastroju, trudności w kontroli emocji
– ograniczenie aktywności życiowej, utrata zainteresowań
– utrata energii, apatia, ospałość, poczucie zmęczenia
– zaburzenia snu
– zaburzenia apetytu
– spadek popędu seksualnego
– lęk, napięcie, niepokój
– obniżone poczucie własnej wartości, poczucie winy i bezradności
– pesymistyczna ocena własnego położenia i widoków na przyszłość
– trudności w koncentracji uwagi, osłabienie pamięci
– myśli o śmierci lub samobójstwie

Każdy człowiek może doświadczać czasem smutku, utraty energii, mieć gorszy nastrój czy czymś się niepokoić. Jednak, gdy takie objawy bez wyraźnej przyczyny utrzymują się kilka tygodni powinny skłonić do szukania pomocy. Można zgłosić się wtedy do lekarza lub psychologa, który w razie potrzeby wskaże dalsze postępowanie.

>> Leczenie
Najczęstszą metodą leczenia depresji jest farmakoterapia. Współczesna medycyna oferuje nowoczesne, bezpieczne leki. Lekarz we współpracy z pacjentem stara się je odpowiednio dobrać. Nieprawdą jest, że leki przeciwdepresyjne uzależniają i dlatego nie należy ich stosować. Należy zażywać je zgodnie z zaleceniami lekarza pilnując dawek i regularności przyjmowania. Leki przeciwdepresyjne działają z opóźnieniem, nie możemy zatem oczekiwać, że ich skutek pacjent odczuje po kilku dniach. Z reguły pierwsze efekty są zauważalne po 2 – 6 tygodniach farmakoterapii. W tym okresie często aby poprawić funkcjonowanie pacjenta uwzględnia się leczenie wspomagające lekami uspokajającymi czy regulującymi sen. Leków przeciwdepresyjnych nie należy samodzielnie odstawiać, nawet jeśli nastąpiła poprawa i pacjent czuje się lepiej. Może to spowodować pogorszenie samopoczucia i nawrót depresji, dlatego, trzeba pamiętać, że leczenie depresji jest długotrwałe i bardzo ważny jest okres tzw. leczenia podtrzymującego, czyli kontynuacja przez co najmniej 6 – 12 miesięcy, by zminimalizować ryzyko wystąpienia kolejnego epizodu depresji.

Ważnym elementem w procesie zdrowienia staje się często psychoterapia, która działa pomocniczo do farmakoterapii. Zwłaszcza w pierwszym etapie leczenia stanowi działanie wspomagające. Polega na wspieraniu pacjenta, udzielaniu mu niezbędnych informacji, wyjaśnianiu mechanizmów choroby.
Czynnikiem, który również pomaga w leczeniu jest wsparcie otoczenia i bliskich, którzy nie zawsze potrafią zrozumieć, co dzieje się z pacjentem, dlaczego nagle się zmienił, a kontakt z nim nie jest taki jak dawniej. Może to powodować u osoby dotkniętej zaburzeniami depresyjnymi poczucie niezrozumienia, osamotnienia, pozostawienia samemu sobie, bezradności. Dlatego tak ważne jest wspieranie chorego przez rodzinę.

Pomocne w terapii jest również dbanie o dobre samopoczucie i zdrowie fizyczne. Odpowiednia dieta oraz aktywność fizyczna pozytywnie uzupełniają proces leczenia. Ćwiczenia fizyczne pozwalają pobudzić pokłady energii, poprawić samopoczucie.

>> Warto pamiętać że…
– Prawidłowe leczenie depresji sprawia, że choroba ta ustępuje u większości dotkniętych nią osób (ok. 65-80% pacjentów).
– Leczenie powinno mieć charakter kompleksowy, obejmować zarówno farmakoterapię jak i oddziaływania psychoterapeutyczne oraz pomoc środowiskową.
– Leki przeciwdepresyjne to nie leki doraźne, więc pierwsze efekty ich działania mogą być widoczne dopiero po 2 – 6 tygodniach zażywania pełnej dawki terapeutycznej.
– Po uzyskaniu poprawy należy przyjmować lek zgodnie z zaleceniami lekarza zwykle przez 6-12 miesięcy dla zredukowania ryzyka nawrotu choroby
– stopniowo, pod kontrola lekarza zmniejszać dawki, aż do zakończenia leczenia
– Nie jesteś sam – ponad 10% populacji cierpi na depresję, Stanowi ona obecnie jedną z chorób społecznych, której nie można ignorować.
– Jeśli ktoś z naszych bliskich cierpi na depresję powiedzenie mu: „Weź się w garść!” nie pomoże, a często pogłębi przykre uczucie bezradności.